Anja Javornik

absolventka študijskega programa:

Univerzitetni študijski program prve stopnje BIOTEHNOLOGIJA  - redni študij

bo 1. 9. 2022 ob 13:00 v prostoru 'ŽS - SEJNA SOBA ODDELKA ZA ŽIVILSTVO' zagovarjala diplomsko delo z naslovom:

Uporaba monoklonskih protiteles za zdravljenje COVID-19

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:   doc. dr. Minja Zorc

Mentorica:      prof. dr. Mojca Narat      

Članica:

izr. prof. dr. Jana Murovec