Iva Panevska

absolventka študijskega programa:

Univerzitetni študijski program prve stopnje BIOTEHNOLOGIJA  - redni študij

bo 1. 9. 2022 ob 15:15 v prostoru 'ŽS - SEJNA SOBA ODDELKA ZA ŽIVILSTVO' zagovarjala diplomsko delo z naslovom:

Identifikacija utiševalcev genskega prepisovanja na ravni celotnega genoma

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:   doc. dr. Minja Zorc

Mentor:          prof. dr. Jernej Jakše      

Članica:

izr. prof. dr. Jana Murovec