Kaja Bažec

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo v 6. 9. 2022 ob 10:00 v prostoru 'A2 - oddelek za agronomijo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Optimizacija procesa čiščenja rekombinantnih adeno-asociacijskih virusov na monolitnih nosilcih.

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:   prof. dr. Polona Jamnik

Mentorica:      prof. dr. Mojca Narat      

Somentor:      dr. Mojca Tajnik Sbaizero           

Recenzent:     prof. dr. Aleš Podgornik