Katja Jamnik

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo v 6. 9. 2022 ob 11:00 v prostoru 'A2 - oddelek za agronomijo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vzpostavitev celičnih suspenzijskih kultur pri treh kultivarjih hmelja (Humulus lupulus L.) za študije interakcije z viroidom CBCVd

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:   prof. dr. Polona Jamnik

Mentor:          prof. dr. Jernej Jakše      

Somentorica:  asist. dr. Helena Volk                 

Recenzentka:  prof. dr. Kristina Gruden