Tomaž Kasunič

študent študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje BIOTEHNOLOGIJA

bo v 6. 9. 2022 ob 12:00 v prostoru 'A2 - oddelek za agronomijo' zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Analiza raznolikosti kloroplastnega genoma vinske trte s pristopom visoko zmogljivega sekvenciranja

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:    doc. dr. Iztok Prislan

Mentorica:      prof. dr. Nataša Štajner   

Somentor:      prof. dr. Jernej Jakše                 

Recenzentka:  doc. dr. Neža Cadež