Urška Jelševar

absolventka študijskega programa:

Univerzitetni študijski program prve stopnje BIOTEHNOLOGIJA  - redni študij

bo 8. 9. 2022 ob 09:30 v prostoru 'ŽS - SEJNA SOBA ODDELKA ZA ŽIVILSTVO' zagovarjala diplomsko delo z naslovom:

Lastnosti in uporaba hericenonov, erinacinov in polisaharidov glive resasti bradovec

(Hericium erinaceus)

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:    doc. dr. Iztok Prislan

Mentor:          prof. dr. Miha Humar      

Član:

doc. dr. Jernej Ogorevc