Eva Žejn

absolventka študijskega programa:

Univerzitetni študijski program prve stopnje BIOTEHNOLOGIJA  - redni študij

bo 8. 9. 2022 ob 11:00 v prostoru 'ŽS - SEJNA SOBA ODDELKA ZA ŽIVILSTVO' zagovarjala diplomsko delo z naslovom:

Uporaba bakteriofagov v kozmetičnih izdelkih

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:    doc. dr. Iztok Prislan

Mentor:          prof. dr. Aleš Podgornik   

Član:

doc. dr. Jernej Ogorevc