Jakob Trebše

absolvent študijskega programa:

Univerzitetni študijski program prve stopnje BIOTEHNOLOGIJA  - redni študij

bo 8. 9. 2022 ob 11:45 v prostoru 'ŽS - SEJNA SOBA ODDELKA ZA ŽIVILSTVO' zagovarjal diplomsko delo z naslovom:

Proizvodnja sekundarnih metabolitov saprofitskih višjih gliv

 

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:    doc. dr. Iztok Prislan

Mentor:          prof. dr. Aleš Podgornik   

Član:

doc. dr. Jernej Ogorevc