Sporočamo, da bo žalna seja v spomin na prof. dr. dr. h. c. Dušana Mlinška, upokojenega rednega profesorja Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, nekdanjega dekana Biotehniške fakultete in predsednika mednarodne organizacije IUFRO ter soustanovitelja mednarodne organizacije Pro Silva potekala v torek, 26. 1. 2021 ob 13:00 na povezavi

https://bf-uni-lj-si.webex.com/bf-uni-lj-si/j.php?MTID=m12145a77f51785e97c8387e3389e617b

Koda za dostop: 121 634 2337
Geslo za sejo: FBimZ9PJR34