Cilj projekta:

Zapolniti vrzeli v znanju na področju zelenega državljanstva, in sicer v obliki neformalnega samoizobraževalnega krožka. S samoizobraževanjem in ustreznim prenosom znanja bomo zmanjšali vrzeli v poznavanju zelenega aktivnega državljanstva (spoznavanje konceptov okoljske in ekološke pravičnosti, okoljskih diskurzov, zelene države, zelene javne sfere, ekološke demokracije in transformativnega delovanja), ki je nujni pogoj za povečanje dejanske participacije v komunikacijskih in odločevalskih procesih, ko gre za vprašanje nujnih pogojev bivanja.

Prvo srečanje bo v ponedeljek, 21.2.2022, ob 18.00

(predvidoma vsak ponedeljek ob isti uri do konca maja)

Prostor:
Inštitut za ekologijo, Štihova 5, Ljubljana ali preko Zoom-a

Organizator: Inštitut za ekologijo

Prijave:

Najkasneje do nedelje, 20.2.2022,do 12.00 ure na povezavi: https://forms.gle/D4TyjYS1Cc139vTd7 

Vabljeni študenti, raziskovalci, aktivisti in vsi zainteresirani!

 

Institut za biologijo