Naslovnica brošure

 

Program BFestivala 2022: Predstavitev znanstvenih dosežkov strok v letu 2021

 

Uvodna pozdrava

prof. dr. Peter Trontelj, pozdrav prodekana za znanstvenoraziskovalno delo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, pozdrav dekanje Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

 

Slavnostna govornica

prof. dr. Mojca Golobič, s Katedre za krajinsko planiranje in oblikovanje Oddelka za krajinsko arhitekturo bo predstavila tudi znanstven dosežek »Urejanje krajine kot bivalnega okolja«

 

Predstavitve znanstvenih dosežkov (po predstavitvi bodo govorci na voljo za vprašanja)

13.32 asist. dr. Gregor Plestenjak, Katedra za aplikativno botaniko, ekologijo, fiziologijo rastlin in informatiko, Oddelek za agronomijo, bo predstavil znanstveni dosežek z naslovom »Doseganje učinkovitejše sonaravne obdelave komunalnega blata z optimizacijo prezračevanja trstičnih gred«

13.45 prof. dr. Rok Kostanjšek, Katedra za zoologijo, Oddelek za biologijo, bo predstavil znanstveni dosežek z naslovom »Razkrivanje ozadja neobičajnih lastnosti človeške ribice z analizo enega največjih živalskih genomov«

13.58 prof. dr. Andrej Bončina, Katedra za urejanje gozdov in ekosistemske analize, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, bo predstavil znanstveni dosežek z naslovom »Znanstvena monografija o gozdnih rastiščnih tipih Slovenije«

14.17 doc. dr. Sebastian Dahle, Katedra za lepljenje, lesne kompozite, obdelavo površin in konstruiranje, Center za plazmo, Oddelek za lesarstvo, bo predstavil znanstveni dosežek z naslovom »Odprtokodna plazemska naprava, ki zmanjša pojav razpok lesnih premazov za zunanjo uporabo«

14.230 asist. dr. Barbara Kraigher, Katedra za mikrobno ekologijo in fiziologijo, Oddelek za mikrobiologijo, bo predstavila znanstveni dosežek z naslovom »Tudi bakterije privilegirajo sorodnike in izključujejo manj sorodne seve iste vrste«

14.43 doc. dr. Neža Pogorevc, Katedra za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo, Oddelek za zootehniko, bo predstavila znanstveni dosežek z naslovom »Genetska karakterizacija drežniške koze: pomen za znanost, kmetijstvo ter socialno-ekonomske učink

14.56 izr. prof. dr. Tomaž Požrl, Katedra za tehnologije rastlinskih živil in vino, Oddelek za živilstvu, bo predstavil znanstveni dosežek z naslovom »Kaljena žita kot vir prehransko pomembnih sekundarnih metabolitov«

 

Povzetek Bfestivala

 

Druženje s pogostitvijo se bo nadaljevalo v avli ali na ploščadi Biotehniške fakultete.

 

Vabljeni !