V4-2016 - kratka novica

Koordinator projekta na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, izr. prof. dr. Aleš Straže, je o projektu še povedal: »Projekt posebej izpostavlja pomen opredelitve obetavnih, okoljsko sprejemljivih in ekonomsko izvedljivih postopkov obdelave in predelave in presojo sodobnih inovativnih lesno-predelovalnih tehnologij. Pomemben cilj projekta je razviti scenarije in strateška priporočila za implementacijo sodobnih tehnologij za proizvodnjo izdelkov z visoko dodano vrednostjo, ki bi omogočale racionalno in trajnostno rabo lesa listavcev.« 

V projektu se bodo raziskave osredotočale na najbolj zastopane domače lesove listavcev kot so bukovina, hrastovina in javorovina, ter ostale bolj zastopane, kot so topolovina, gabrovina in brezovina

Širši cilj projekta je spodbuditi proizvodnjo izdelkov z višjo dodano vrednostjo, kar navadno z narodnogospodarskega vidika pomeni v prihodnje pozitivno prestrukturiranje lesno-predelovalne industrije, s tem pa vzporedno spremembo strukture porabljenih virov za proizvodnjo.

CRP, ki se je začel novembra 2020, bo potekal 3 leta. Vrednost projekta je 170.000 EUR. Projekt je financiran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (MKGP) in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Dodatne informacije o CRP projektu »LesGoBio« V4-2016: dr. Peter Prislan, E: ali  izr. prof. dr. Aleš Straže, E: