Pohvale BF_2020_Knjiga_Modrost volkov

Pohvale fakultete za najboljše pedagoške delavce 

Z Oddelka za agronomijo je pohvalo za najboljšega pedagoškega delavca prejel as. dr. Rok Turniški, ki deluje v okviru Katedre za pedologijo in varstvo okolja. 

Z Oddelka za biologijo je pohvalo za najboljšo pedagoško delavko prejela izr. prof. dr. Petra Golja, ki deluje v okviru Katedre za fiziologijo, antropologijo in etologijo. 

Z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire je pohvalo za najboljšega pedagoškega delavca prejel doc. dr. Milan Kobal, ki deluje v okviru Katedre za krajinsko znanost in geoinformatiko. 

Z Oddelka za krajinsko arhitekturo je pohvalo za najboljšega pedagoškega delavca prejel prof. dr. Davorin Gazvoda, ki deluje v okviru Katedre za krajinsko planiranje in oblikovanje. 

Z Oddelka za lesarstvo je pohvalo za najboljšega pedagoškega delavca prejel prof. dr. Gorazd Fajdiga, ki deluje v okviru Katedre za mehanske obdelovalne tehnologije lesa. 

Z Oddelka za zootehniko je pohvalo za najboljšo pedagoško delavko prejela doc. dr. Alenka Levart, ki deluje v okviru Katedre za prehrano. 

Z Oddelka za živilstvo je pohvalo za najboljšo pedagoško delavko prejela prof. dr. Lea Demšar, ki deluje v okviru Katedre za tehnologijo mesa in vrednotenje živil. 

V okviru Študija biotehnologije je pohvalo za najboljšo pedagoško delavko prejela izr. prof. dr. Nataša Štajner, ki deluje v okviru Katedre za genetiko, biotehnologijo, statistiko in žlahtnjenje rastlin na Oddelku za agronomijo. 

V okviru Študija mikrobiologije je pohvalo za najboljšega pedagoškega delavca prejel doc. dr. Matej Skočaj, ki deluje v okviru Katedre za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov na Oddelku za biologijo. 
 

Posebna pohvala fakultete za pedagoške delavce

Z Oddelka za lesarstvo je posebno pohvalo fakultete za predano delo pri prenovi spletne strani Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani prejel as. dr. Matej Jošt, ki deluje v okviru Katedre za management in ekonomiko lesnih podjetij. 


Pohvale fakultete študentom za najboljši uspeh v letniku študija

Na Oddelku za agronomijo sta pohvalo fakultete za najboljši uspeh v letniku študija na visokošolskem študijskem programu Kmetijstvo – agronomija in hortikultura prejela Andrej Anderlič in Kris Pirih; na univerzitetnem študijskem programu Kmetijstvo – agronomija Nika Podgrajšek in Tomaž Trafela; na magistrskem študijskem programu Agronomija Kristina Ocvirk ter na magistrskem študijskem programu Hortikulture Ida Gornik.

Na Oddelku za biologijo sta pohvalo fakultete za najboljši uspeh v letniku študija na univerzitetnem programu Biologija prejela Matija Mlakar Medved in Nuša Golob; na magistrskem programu Ekologija in biodiverziteta Maruša Skubic in na magistrskem programu Molekulska in funkcionalna biologija Zala Vidic

Na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire sta pohvalo fakultete za najboljši uspeh v letniku študija na visokošolskem programu Gozdarstvo prejela Luka Jemec in Tadej Dagarin; na univerzitetnem študijskem programu Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri Magdalena Cholkova in Luka Capuder ter na magistrskem programu Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov Simon Lendvai in Kostevc Miha

Na Oddelku za krajinsko arhitekturo so pohvalo fakultete za najboljši uspeh v letniku študija na univerzitetnem študijskem programu Krajinska arhitektura prejele Špela Šetina, Anja Žaucer in Jerica Kobal ter na magistrskem programu Krajinska arhitektura Filipa Valenčič

Na Oddelku za lesarstvo sta pohvalo fakultete za najboljši uspeh v letniku študija na visokošolskem programu Lesarsko inženirstvo prejela Aljaž Kordiš in Matej Marolt; na univerzitetnem študijskem programu Lesarstvo Primož Pirc in Žana Golob ter na magistrskem programu Lesarstvo Jure Lobnik.

Na Oddelku za zootehniko so pohvalo fakultete za najboljši uspeh v letniku študija na visokošolskem programu Kmetijstvo – živinoreja prejeli Ajda Rajšek, Martin Pevc in Špela Zarnik; na univerzitetnem študijskem programu Kmetijstvo – zootehnika Katarina Jenko in Marjana Gerželj; na magistrskem programu Znanost o živalih Manca Stegnar in na magistrskem programu Ekonomika naravnih virov Ana Novak

Na Oddelku za živilstvo sta pohvalo fakultete za najboljši uspeh v letniku študija na univerzitetnem študijskem programu Živilstvo in prehrana prejela Monika Lah in Belmin Lisičić; na magistrskem programu Prehrana Erika Jesenko ter na magistrskem programu Živilstvo Petra Česen.

Na Študiju biotehnologije sta pohvalo fakultete za najboljši uspeh v letniku študija na univerzitetnem študijskem programu Biotehnologija prejeli Katarina Valentinčič in Ema Pleško ter na magistrskem programu Biotehnologija Staš Vrh.

Na Študiju mikrobiologije sta pohvalo fakultete za najboljši uspeh v letniku študija na univerzitetnem študijskem programu Mikrobiologija prejela Jure Ličen in Maruša Kerenčič ter na magistrskem programu Mikrobiologija Barbara Rovtar.


Pohvale fakultete študentom, ki so s svojim delovanjem vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete 

Maj Hrovat je pohvalo fakultete prejel na predlog Kolegija biotehnologije za sodelovanje v odmevnih akcijah promocije lastnega izdelka Altburger.

Raja Kužnik in Rebeka Udvanc sta pohvalo fakultete prejeli na predlog Kolegija biotehnologije za sodelovanje v odmevnih akcijah promocije lastne blagovne znamke Beesmetic.

Anja Osovnikar je pohvalo fakultete prejela na predlog Kolegija biotehnologije za aktivno večletno delovanje v številnih organih Biotehniške fakultete in študentskih društvih

Društvo študentov mikrobiologije Slovenije je pohvalo fakultete prejelo na predlog Kolegija mikrobiologije za izjemen doprinos k širjenju znanj s področja mikrobiologije in sorodnih znanosti ter za doprinos h kvaliteti študija mikrobiologije in obštudijskih dejavnosti na fakulteti. Društvo s širokim naborom udejstvovanj že vse od svoje ustanovitve širi ugled mikrobiologije in Biotehniške fakultete.

Martina Podgoršek je pohvalo fakultete prejela na predlog Študentskega sveta Biotehniške fakultete za vodenje študentske organizacije in delovanje v številnih organih Študentskega sveta, Biotehniške fakultete in Univerze v Ljubljani ter za vodenje projekta TEDx University of Ljubljana