PrtScr1

Pohvale fakultete prejmejo najboljši pedagoški delavci, najboljši študenti letnikov in študenti oz. skupine študentov, ki so vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete.

 

PrtScr2

Prof. dr. Nataše Poklar Ulrih, dekanja Biotehniške fakultete, se je prejemnikom pohval tako profesorjem kot študentom zahvalila za izredno delo in sodelovanje: »Najvišja umetnost učitelja je prebuditi v študentih veselje do ustvarjalnega izražanja in znanja, kot je dejal Albert Einstein, in to v polni meri uspeva nekaterim pedagoškim delavcem Biotehniške fakultete. Danes so med nami tudi najuspešnejše študentke in študenti  posameznih letnikov ter študenti, ki so vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete v preteklem študijskem letu. Vsi vi, ki ste izstopili iz povprečja, nadaljujte po poti, ki ste si jo izbrali, izkoristite svoje talente, ostanite zvedavi, iščite neznano, bodite vztrajni, potrpežljivi, dosledni in kritični

 

Pohvale najboljšim pedagoškim delavcem na posameznem oddelku ali študiju

Pohvale fakultete prejmejo najboljši pedagoški delavci na posameznem oddelku ali študiju fakultete v preteklem študijskem letu.

V letu 2021 so Pohvale Biotehniške fakultete prejeli naslednji pedagoški delavci:

Na Oddelku za agronomijo je Pohvalo Biotehniške fakultete za najboljšega pedagoškega delavca prejel doc. dr. Žiga Laznik.

Na Oddelku za biologijo je Pohvalo Biotehniške fakultete za najboljšo pedagoško delavko prejela doc. dr. Martina Bačič.

Na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire je Pohvalo Biotehniške fakultete za najboljšega pedagoškega delavca prejel doc. dr. Matija Klopčič.

Na Oddelku za krajinsko arhitekturo je Pohvalo Biotehniške fakultete za najboljšo pedagoško delavko prejela izr. prof. dr. Valentina Schmitzer.

Na Oddelku za zootehniko je Pohvalo Biotehniške fakultete za najboljšega pedagoškega delavca prejel asist. dr. Jakob Leskovec.

Na študiju Biotehnologija je Pohvalo Biotehniške fakultete za najboljšo pedagoško delavko prejela asist. dr. Martina Avbelj.

Na študiju Mikrobiologija je Pohvalo Biotehniške fakultete za najboljšega pedagoškega delavca prejel doc. dr. Cene Gostinčar.

Na Študiju ekonomike naravnih virov je Pohvalo Biotehniške fakultete za najboljšega pedagoškega delavca prejel izr. prof. dr. Luka Juvančič.

 

Pohvale fakultete najboljšim študenti letnikov

Pohvale fakultete prejmejo najboljši študenti letnikov 1. in 2. letnika posameznega študijskega programa 1. stopnje ter 1. letnika posameznega študijskega programa 2. stopnje v preteklem študijskem letu. Za najboljšega študenta letnika se šteje študent, ki je v preteklem študijskem letu opravil vse izpite, ki so pogoj za prehod v višji letnik in dosegel najvišjo povprečno oceno izpitov in vaj v letniku.

V letu 2021 so Pohvale fakultete za leto 2020 prejeli naslednji študenti:

Oddelek za agronomijo 

VSŠ Kmetijstvo – agronomija in hortikultura 
Borut Pustatičnik
Ana Hvalič

UNI Kmetijstvo – agronomija 
Katja Grabrijan 
Gregor Šušterič

MSc Agronomija 
Žiga Vogrin 

MSc Hortikultura 
Gašper Izidor Gomilšek

Oddelek za biologijo

UNI Biologija 
Mitja Denac 
Ana Jaklič 

MSc Ekologija in biodiverziteta 
Nik Ojdanič 

MSc Molekulska in funkcionalna biologija 
Maja Popović 

MSc Biološko izobraževanje 
Neja Luzar

Oddelek za gozdarstvo

VSŠ Gozdarstvo 
Domen Frece 
Luka Jemec
 

UNI Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri 
Jaka Križaj
Petra Pavlin 

MSc Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov 
Peter Horvat in Gregor Černač

Oddelek za krajinsko arhitekturo

UNI Krajinska arhitektura 
Ana Pilko 
Anja Žaucer 

MSc Krajinska arhitektura 
Zala Dimc

Oddelek za lesarstvo

VSŠ Lesarsko inženirstvo 
Matic Jančar 
Aljaž Kordiš 

UNI Lesarstvo 
Ambrož Rupnik
Vid Koželj 

MSc Lesarstvo 
Luka Goropečnik 

Oddelek za zootehniko

VSŠ Kmetijstvo – živinoreja 
Tadeja Vidmar 
Kaja Kastelic
  

UNI Kmetijstvo - zootehnika 
Jan Strniša 
Andraž Jamšek in Katarina Jenko

MSc Znanost o živalih 
Tamara Ferme

Oddelek za živilstvo

UNI Živilstvo in prehrana 
Zala Resnik Poljašević 
Maja Kržin 

MSc Prehrana 
Varineja Drašler 

MSc Živilstvo 
Manca Ozvatič

Študij Biotehnologije

UNI Biotehnologija 
Ana Velikonja 
Katarina Valentinčič

MSc Biotehnologija 
Eva Lavrenčič 

Študij Mikrobiologije

UNI Mikrobiologija 
Veronika Plut
Jure Ličen

MSc Mikrobiologija 
Nastja Bizjak

 

Pohvalo fakultete prejmejo študenti oziroma skupine študentov, ki so dosegli vidnejše rezultate in kvalitetno zastopal fakulteto v tujini ali doma

Pohvalo fakultete prejmejo tudi študenti oziroma skupine študentov, ki je s svojimi raziskovalnimi, študijskimi in športnimi dosežki na obštudijskem področju dosegel vidnejše rezultate in kvalitetno zastopal fakulteto v tujini ali doma, v preteklem študijskem letu. Z rezultati je pripomogel k večjemu ugledu ali delovanju fakultete.

V letu 2021 sta Pohvali fakultete prejeli naslednji študentki:

Urška Dobovišek na predlog Kolegija mikrobiologije;

Katja Škrabec na predlog Študentskega sveta Biotehniške fakultete.

 

Novinarska 2021_Nataša Poklar Ulrih_1

V zaključku je prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, dekanja fakultete, še enkrat čestitala vsem nagrajencem: »Spoštovane prejemnice in prejemniki pohval, ki ste dokazali, da je možno doseči tudi več – kar naj bo nam vsem zgled in izziv za v bodoče. Iskreno obžalujem, da nimam priložnosti, da vam sežem v roko in osebno čestitam. Verjamem, da vam bo tudi današnja podelitev na daljavo ostala v lepem spominu