Lesarstvo

Dolgoletno raziskovalno in strokovno delo katedre je usmerjeno v proučevanje nastanka lesa, njegovih lastnosti in rabe. Sodelovanje z lesno industrijo poteka predvsem na področju proučevanja fizikalnih in mehanskih lastnosti ter sušenja lesa s hidrotermično obdelavo. Med ožja področja dela uvrščamo tudi biologijo lesa in proučevanje odziva drevja na poškodbe in kvaliteto lesa, ki med drugim pomeni tudi teoretično osnovo za razvoj arboristike v Sloveniji. V katedri že dalj časa razvijamo dendrokronologijo, uporabno interdisciplinarno vedo, kjer s pridobljenim znanjem, rezultati in izkušnjami sodelujemo z restavratorji, arheologi in umetnostnimi zgodovinarji, ki se ukvarjajo z zgodovinskim in arheološkim lesom. S poznavanjem anatomije lesa, kot enega primarnih raziskovalnih področij, lahko izvajamo redno in zanesljivo določanje domačih in tujih lesnih vrst.

LE_MaksMerela_018_6016x3384px

Zaposleni