Ljubljanske mlekarne_Mojca Narat

V Ljubljanskih mlekarnah so pojasnili, da cepiva in cepljenje v javnosti trenutno odpirajo mnogo perečih vprašanj in ker so odgovori nanje pogosto podani prezahtevno, lahko do tematike številni razvijejo odklonilen odnos. V Ljubljanskih mlekarnah smo se v želji po ozaveščanju širšega kroga ljudi na osnovi dolgoletnega sodelovanja z Biotehniško fakulteto za pomoč obrnili na strokovnjakinjo, prof. dr. Mojco Narat. V okviru promocije zdravja na delovnem mestu je za tamkajšnje zaposlene pripravila spletno predavanje z naslovom O cepivih na (po)vsem razumljiv način. Predavanje naletelo na odličen odziv poslušalcev.

Prof. dr. Narat je vodja Laboratorija za imunologijo in celične kulture Katedre za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete, kjer deluje, uspešno sodelovala pri izdelavi monoklonskih protiteles za »spike protein« virusa SARS-CoV-2. V skupna prizadevanja v boju proti pandemiji so se pod njenim vodstvom vključili tudi študenti 2. letnika magistrskega študija Biotehnologije s simpozijem Pregled cepiv proti SARS-CoV-2, nato pa je zaradi zanimanja širšega kroga občinstva pripravila še krajšo in bolj poljudno razlago v spletnem predavanju z delovnim naslovom O cepivih za ne-naravoslovce.

Tudi predavanje v Ljubljanskih mlekarnah, O cepivih na (po)vsem razumljiv način, se je dotaknilo delovanja celice, virusa in različnih mehanizmov delovanja cepiv, ob tem pa je predavateljica vsebino in način podajanja kar najbolj prilagodila samim poslušalcem. Prav pozitiven odziv zaposlenih je dokazal, da je predavanje upravičilo svoj naslov, hkrati pa tudi izpolnilo cilj, ki ga je prof. dr. Mojca Narat strnila z besedami: »Če smo s predavanjem vsaj komu pregnali malo strahu pred cepljenjem, je bil njegov namen dosežen.«

Posnetek predavanja je dostopen vsem, ki imajo povezavo (posnetek je nenaveden, kar pomeni, da ni viden, ko nekdo išče po Youtubu, lahko pa si ga ogledajo vsi, ki imajo povezavo):