slajder_stopnja2


Informativni dan za magistrske študijske programe 2. stopnje Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2021/22 se bo izvedel v ponedeljek, 14. junija 2021, ob 14. uri v spletni obliki na navedeni povezavi.

Po skupnem uvodnem delu bodo po področjih predstavljeni vsi študijski programi: 
 
Agronomija na povezavi

Biološko izobraževanje na povezavi

Biotehnologija na povezavi

Ekologija in biodiverziteta na povezavi

Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov na povezavi

Hortikultura na povezavi

Krajinska arhitektura na povezavi

Lesarstvo na povezavi

Mikrobiologija na povezavi

Molekulska in funkcionalna biologija na povezavi

Prehrana na povezavi

Znanost o živalih na povezavi

Živilstvo na povezavi

Uporabna statistika (interdisciplinarni študijski program) na povezavi 

 
Splošne informacije o vpisu

Rok za prijavo

Na podlagi Razpisa za vpis je zadnji rok za prijavo sreda, 1. september 2021, na študijski program Uporabna statistika pa četrtek, 19. avgust 2021. Prijava v 2. prijavnem roku v času od četrtka, 23. septembra 2021, do petka, 24. septembra 2021, bo mogoča le v primeru nezasedenih mest. 

 

Prijava v portal eVŠ

Prijava v akreditirane študijske programe 2. stopnje poteka izključno v spletni aplikaciji eVŠ (visokošolski informacijski sistem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport). Vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis za študente izven biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani se doda prijavi v eVŠ

 

Izpolnjevanje pogojev za vpis

Kandidat lahko odda prijavo za vpis preden izpolni vse pogoje za vpis na želeni študijski program. Pogoje za vpis pa mora izpolniti najkasneje do ponedeljka, 20. septembra 2021.

 

Vzporedni vpis 

Informacije o možnostih vzporednega vpisa in vpisa po merilih za prehode na 2. stopnji so v razpisu. 

 

Tuje listine dodiplomskega izobraževanja

Informacije za kandidate s tujimi listinami dodiplomskega izobraževanja.