Eva Stare

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo 21. 6. 2021 ob 8. uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Metagenomske vrste prevotel v prebavnih ekosistemih

Zagovor bo potekal na daljavo prek spletne povezave: https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/gorazd.avgustin