Marja Vrečko

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo 7. 7. 2021 ob 10.30 uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Preučevanje poligenskih lastnosti kvasovke Saccharomyces cerevisiae: odpornost proti oksidativnemu stresu

Zagovor bo potekal na daljavo prek spletne povezave: https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/neza.cadez