Call for EIT Food Ris Policy Council 2021

Cilji Sveta EIT Food RIS:

  • analiza napredka pri izvajanju strategije EIT Food RIS za obdobje 2018–2020, zlasti programov RIS, namenjenih podpori študentom, podjetnikom, raziskovalcem in inovatorjem;
  • sodelovanje pri pripravi nove strategije po letu 2021;
  • spremljanje in vrednotenje aktivnosti EIT Food HUB;
  • izražanje stališč o obstoječih težavah v agroživilskem sektorju;
  • sodelovanje v strokovni skupnosti RIS in drugih dogodkih (EIT Food Awareness Days in EIT Food Demo Days);
  • promocija aktivnosti EIT Food v državah RIS regije, vključno s komunikacijo z nacionalnimi in regionalnimi oblastmi.

 

Prednosti in obveznosti članov sveta EIT Food RIS:

  • možnost uporabe uradnega naziva »član Sveta EIS za hrano RIS«,
  • sodelovanje pri aktivnostih EIT Food RIS (neobvezno),
  • možnost vpliva na oblikovanje in izvajanje EIT Food RIS aktivnosti,
  • sodelovanje v evropski agroživilski skupnosti, zlasti z aktivnim sodelovanjem v strokovni skupnosti EIT Food RIS (obvezno).

 

EIT Food krije stroške udeležbe članov na najmanj treh sejah Sveta EIT food RIS. Vsak udeleženec bo imel pokrite stroške nastanitve in potovanja (na sestanek) v višini 1000 evrov.

 

Rok za prijavo je 26. avgust 2021, elektronske prijave pa se pošljejo na elektronski naslov  Podrobnosti o programu najdete TUKAJ.