Kaja Erzar

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo 31. 8. 2021 ob 9:00 uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Molekularno dokazovanje virusnih in bakterijskih povzročiteljev težko potekajočih pljučnic

Zagovor bo potekal na daljavo prek spletne povezave: https://medicinskafakulteta.webex.com/medicinskafakulteta/j.php?MTID=md1a4264cf060fc67984c4de73e17bc37