Larisa Lara Popošek

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo 8. 9. 2021 ob 13. uri v prostoru B3 Oddelka za biologijo zagovarjala magistrsko delo z naslovom: 

Izolacija in lastnosti rekombinantinh proteinov erilizina B in pleurotolizina B, pripravljenih v kvasovki Pichia pastoris


Zagovor bo potekal ob upoštevanju priporočenih smernic ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.