Ana Kerin

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo 18. 5. 2022 ob 12:30 uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom: Merjenje aktivacije limfocitov B po spodbujanju s CpG pri diagnostiki specifičnih imunskih pomanjkljivosti 

Zagovor bo potekal na daljavo prek spletne povezave: https://medicinskafakulteta.webex.com/medicinskafakulteta/j.php?MTID=m316c2aaa12a0a0a9813148e1b7f9f379