Marko Volk

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo 7. 9. 2022 ob 13. uri v predavalnici B2 Oddelka za biologijo zagovarjal magistrsko delo z naslovom: Izolacija zunajceličnih polimernih snovi in sestavljanje sintetičnega biofilma pri bakteriji Bacillus subtilis