Kristina Andrejašič

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo v ponedeljek, 5. 9. 2022 ob 11. uri v sejni sobi Oddelka za živilstvo zagovarjala magistrsko delo z naslovom: Proučevanje redkih in za znanost novih bazidiomicetnih gliv iz ledeniških okolij na Svalbardu in Grenlandiji