Ana Gubenšek

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo v četrtek, 8. 9. 2022 ob 9. uri v predavalnici B2 Oddelka za biologijo zagovarjala magistrsko delo z naslovom: Identifikacija gliv izoliranih s kože človeških ribic (Proteus anguinus) živečih v naravnih in umetnih okoljih