Monika Plaskan

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo v ponedeljek, 19. 9. 2022 ob 10. uri v sejni sobi Oddelka za živilstvo zagovarjala magistrsko delo z naslovom: Karakterizacija sevov Escherichia spp., izoliranih iz gvana netopirjev iz Škocjanskih jam