Slider_3

Oddelek za mikrobiologijo je bil ustanovljen na decembrski seji senata fakultete, ki je kot samostojna organizacijska enota zaživel s 1. januarjem 2022. Oddelek je bil ustanovljen na predlog Katedre za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo Oddelka za zootehniko in Katedre za mikrobiologijo Oddelka za živilstvo. 

Vodstvo oddelka je prevzela vršilka dolžnosti prof. dr. Ines Mandić Mulec. Prof. dr. Ines Mandić Mulec, prodekanja za področje mikrobiologije,  je pojasnila: »Osrednja naloga oddelka je zagotoviti visoko kvaliteten študij mikrobiologije na I., II. in II. stopnji študija. Raziskovalno delo na novem oddelku poteka v okviru dveh programskih skupin. Vsa raziskovalna opreme pa je tudi po ustanovitvi oddelka prosto dostopna vsem raziskovalcem Oddelka za živilstvo oziroma Oddelka za zootehniko.« 

Program Slavnostne akademije od ustanovitvi Oddelka za mikrobiologijo 

Nagovori
Prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, dekanja Biotehniške fakultete
Prof. dr. Gregor Majdič, rektor  Univerze v Ljubljani
Prof. dr. Igor Švab, dr. med., dekan Medicinske fakultete
Prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB)
prof. dr. Marjance Starčič Erjavec, predsednica Slovenskega  Mikrobiološkega Društva (SMD) ,

Študij in oddelek za mikrobiologijo se predstavi 
prof. Franc Viktor Nekrep, zaslužni profesor, Spletno javno mnenje o mikrobiologiji 
prof. dr. Ines Mandić-Mulec, prodekanja za področje mikrobiologije, Pomen oddelka za mikrobiologijo v Sloveniji in pogled v prihodnost

Predstavitev kateder oddelka mikrobiologije 
Prof. Gorazd Avguštin, predstojnik Katedre za mikrobno diverziteto, mikrobiomiko in biotehnologijo  
Prof. Ines Mandić-Mulec, predstojnica katedre za mikrobno ekologijo in fiziologijo
Doc. dr. Anna Dragoš, predstavitev ERC projekta PHAGECONTROL

Podelitev priznanj  Biotehniške fakultete

Druženje v avli dvorane

Vljudno vabljeni !