Nika Gobec

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo v ponedeljek, 26. 9. 2022 ob 10. uri v Leseni predavalnici Medicinske fakultete UL (Zaloška 4) zagovarjala magistrsko delo z naslovom: Genotipizacija sevov vrste Escherichia coli, ki izločajo betalaktamaze z razširjenim spektrom delovanja, izoliranih iz hemokultur in nadzornih kužnin