Zala Dodič

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo v torek, 8. 11. 2022 ob 14. uri v učilnici Dijaškega doma Poljane zagovarjala magistrsko delo z naslovom: Primerjava dveh diagnostičnih testov za ugotavljanje občutljivosti urogenitalnih mikoplazem za antibiotike