Neja Bizjak

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo v ponedeljek, 28. 11. 2022 ob 9. uri v predavalnici B2 Oddelka za biologijo zagovarjala magistrsko delo z naslovom: Vpliv okužbe z bakterijo Xylella fastidiosa na privzem in tkivno-specifično kopičenje esencialnih elementov pri listih mandljevca in vinske trte