Mikrobiologija

Referat za 1. in 2. stopnjo študija mikrobiologije

ga. Nives Turk
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 320 37 02
E-pošta: mikrobiologija-referat@bf.uni-lj.si

Uradne ure so od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00 ure.