Mikrobiologija

Študij mikrobiologije vodi Kolegij študija mikrobiologije:

Vodja kolegija:

Člani kolegija:

Prof. dr. Nina Gunde-Cimerman - namestnica vodje kolegija študija mikrobiologije

Doc. dr. Tomaž Accetto

Prof. dr. Gorazd Avguštin

Prof. dr. Tom Turk

Doc. dr. Iztok Dogša

Prof. dr. Alojz Ihan

Prof. dr. Romana Marinšek Logar

Prof. dr. Sonja Smole Možina

Prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec

Luka Mravlje, predstavnik študentov

 


Pomočnica tajnika BF za živilstvo
mag. Selma Uršula Muhar
E: selma.muhar@bf.uni-lj.si
T: 01 320 37 01

Uradne ure za študente so od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00 ure.

Zaposleni