Mikrobiologija

Študij mikrobiologije vodi Kolegij študija mikrobiologije:

- vodja kolegija
Prof. dr. Nina Gunde-Cimerman - namestnica vodje kolegija 
Doc. dr. Tomaž Accetto
Prof. dr. Gorazd Avguštin
Prof. dr. Tom Turk
Doc. dr. Iztok Dogša
Prof. dr. Alojz Ihan
Prof. dr. Romana Marinšek Logar
Prof. dr. Sonja Smole Možina
Prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec
Luka Mravlje, predstavnik študentov

 

Pomočnica tajnika BF za živilstvo
mag. Selma Uršula Muhar
E: selma.muhar@bf.uni-lj.si
T: 01 320 37 01

Uradne ure za študente so od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00 ure.

Zaposleni