Mikrobiologija

ZAKAJ MIKROBIOLOGIJA?

■ Ker odkriva povzročitelje pomembnih bolezni in protimikrobna sredstva ter je omogočila razvoj imunologije, virologije, biokemije, molekularne biologije, celičnih kultur, biotehnologije, bioinformatike, metagenomike in proteomike, 
■ ker ponuja izbrano kombinacijo temeljnega naravoslovja, splošnih mikrobioloških vsebin in specialističnih znanj ter usmerja študente v mikrobno ekologijo, mikrobno biotehnologijo ali sanitarno-medicinsko mikrobiologijo, 
■ ker smo s sodelavci odkrili komunikacijo med bakterijami in njihove mehanske povezave,
■ ker odkrivamo mikroorganizme tam, kjer drugih živih bitij ni, 
■ ker je diplomant mikrobiologije iskan v številnih strokah: v medicini, farmacevtski industriji, okoljskih čistilnih tehnologijah, agroživilstvu, proizvodnji biogoriv in biomaterialov, izobraževanju, inšpekcijskih in drugih vladnih službah ter na raziskovalnem področju. 

 

ZAKAJ ŠTUDIRATI MIKROBIOLOGIJO? 

Intervju z alumnom: Miha Avberšek

  1. Zakaj ste se odločili za študij mikrobiologije? Odločitev za študij je padla že v prvem letniku srednje šole. Prepričan sem bil, da bom delal z virusi v najnevarnejših laboratorijih. Zakaj tako? Pravzaprav ne vem, vsekakor pa sem se za študij odločil zarad zanimanja in ne zaradi "službe".

  2. Kakšen študent ste bili? (sproti delali, se ukvarjali še z drugimi aktivnostmi, bili na izmenjavi… ali »kampanjski«, žurali?) Bil sem malo več kot povprečen študent. Trudil sem se obiskovati vsa predavanja, vaje pa so bile tako ali tako obvezne. Izpiti so šli bolj ali manj sproti, ker je tako bilo vsaj meni najlažje. Zanimale so me tudi izkušnje v tujini, vendar mi ni uspelo priti na izmenjavo, ker tega v mojih časih ni nihče prakticiral. Poleg študija sem imel še mnoge druge aktivnosti, predvsem športne, ki sem jih zlahka umestil med ostale obveznosti. Poizkusil sem celo z vzporednim študijem biokemije, vendar sem ugotovil, da bi enostavno pregorel. Če povzamem - uspelo mi je združiti študij, aktivno življenje in zabavo.

  3. Kaj priporočate mladim, ki stojijo pred odločitvijo za študij? Glavna stvar pri izboru študija naj bo predvsem zanimanje za tematiko. Izbiranje študija po sistemu "da bo na koncu služba" je zgolj metanje peska v oči. Dobri študenti so po mojem samo tisti, ki jih stvari zanimajo. Kdor se zgolj uči, ne bo nikoli dosegel "nekaj več". 

 

VEČ O ŠTUDIJU MIKROBIOLOGIJE!