csm_7_Graficni_abstrakt_za_BF_za_DROLC_06-05-2020_1a83b1ba9b.gif

 

Antociani so naravni rastlinski pigmenti, ki se uporabljajo tudi v živilski industriji. V živilskih izdelkih, ki vsebujejo antociane kot naravna barvila, pa lahko zaradi različnih vplivov pride do spremembe barve živilskega izdelka, na kar vpliva več dejavnikov, med njimi predvsem temperatura, prisotnost kisika, svetloba in pH.

Avtorji prispevka so raziskovali naravne rastlinske pigmente, ki so zaradi vedno večje zahteve potrošnikov po živilih brez umetnih aditivov, vse bolj zanimivi tudi za proizvajalce živilskih izdelkov. Glavni pogoj za uporabo naravnih pigmentov v živilskih izdelkih pa je njihova stabilnost. Vsi avtorji znanstvenega dosežka »pH-inducirane strukturne oblike cianidina in cianidin-3-O-ß-glukopiranozida« so dr. Violeta Rakić, dr. Åsmund Rinnan, iz. prof. dr. Tomaž Polak, dr. Mihaela Skrt, prof. dr. Milena Miljković in prof. dr. Nataša Poklar Ulrih.

2. BFestival 2020: Predstavitev znanstvenih dosežkov strok v letu 2019 je potekal v sredo, 30. septembra 2020, v sejni sobi dekanata na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Prisotne sta nagovorila prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, prodekanja za znanstvenoraziskovalno delo, in v imenu slavnostne govornice prof. dr. Jasna Štrus, mednarodno priznane raziskovalke, zaslužne profesorice za zoologijo in biologijo celice na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Mihael J. Toman, prodekan za področje biologije. BFestival 2020 se je zaključil z obljubo, da bo ponovno organiziran prihodnje leto.