Naslovnica zbornika
Naslovnica publikacije ob 30. obletnici delovanja programa Mladi raziskovalci (objavljena na povezavi)


Univerza v Ljubljani za mlade raziskovalce razpisuje 100 mest.

Kandidati lahko prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je sreda, 23. junij 2021. do 13.00.

Vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov . Prosimo vas, da si prej preberete še odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja. 

Program Mladi raziskovalec uspešno poteka že vse od leta 1985, do danes ga je uspešno zaključilo več kot 5.000 raziskovalk in raziskovalcev. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije financira njihove plače, socialne prispevke, materialne in nematerialne stroške. Povprečni letni strošek za financiranje enega mladega raziskovalca je približno 30.000 EUR. Sredstva za usposabljanje so dodeljena za določen čas, in sicer za največ 4 leta.

 

Razpisna dokumentacija:

  • Razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2021 na povezavi
  • Prijavni obrazec na povezavi 
  • Navodila za prijavo na razpis na povezavi


Seznam mentorjev z opisi usposabljanj na Biotehniški fakulteti

Bojana Bogovič Matjašić, opis usposabljanja na povezavi

Marko Flajšman, opis usposabljanja na povezavi 

Aleksandra Golob, opis usposabljanja na povezavi

Simon Horvat, opis usposabljanja na povezavi

Luka Juvančič, opis usposabljanja na povezavi

Matevž Likar, , opis usposabljanja na povezavi

Matevž Mihelič, opis usposabljanja na povezavi

Sara Novak, opis usposabljanja na povezavi

Tjaša Pogačar, opis usposabljanja na povezavi

Matej Skočaj, opis usposabljanja na povezavi

Aleš Snoj, opis usposabljanja na povezavi

Polonca Štefanič, opis usposabljanja na povezavi 

 

Zanimive povezave

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
Društvo Mlada akademija (društvo doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere) 

Vir: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS