Nina Berglez

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje ŽIVILSTVO

bo 24. 8. 2021 ob 12:00 uri v prostoru ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Primernost alternativnih olj za cvrtje živil