Urška Kastelic

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje ŽIVILSTVO

bo  1. 9. 2021 ob 09:00 uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Trans maščobe v čokoladnih sladicah

Zagovor bo potekal na povezavi:
https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/rajko.vidrih