Anja Mrhar

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje PREHRANA

bo 13. 9. 2021 ob 13:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Telesna sestava zaposlenih v Splošni bolnišnici Novo mesto