Kim Stare

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje PREHRANA

bo 15. 9. 2021 ob 13:30 uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Ocena prehranskega vnosa in prehranskih navad vrhunskih slovenskih rokometašev v tekmovalnem obdobju

Zagovor bo potekal na povezavi:
https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/natasa.poklar