Anja Zupanc

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje ŽIVILSTVO

bo 16. 9. 2021 ob 12:00 uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Protiadhezivna aktivnost ekstraktov mikroalg vrst Arthrospira platensis in Chlorella vulgaris na zobni površini

Zagovor bo potekal na povezavi:
https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/petra.terpinc