Eva Hrvatin

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje ŽIVILSTVO

bo 29. 9. 2022 ob 09:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vsebnost γ-amino butanojske kisline in aminov v procesu izdelave ribjih konzerv