Živilstvo

Dodiplomski študiji

Univerzitetni študijski program Agronomija

• Mikrobiologija (nosilec izr. prof. dr. David Stopar)

Univerzitetni študijski program Biologija

• Izbrana poglavja iz mikrobne ekologije (nosilec izr. prof. dr. David Stopar)
• Mikrobna ekologija (nosilka izr. prof. dr. Ines Mandić-Mulec)

Univerzitetni študijski program Biotehnologija

• Fiziologija mikrobov (nosilka izr. prof. dr. Ines Mandić-Mulec)

Univerzitetni študijski program Mikrobiologija

• Fiziologija mikroorganizmov (nosilka izr. prof. dr. Ines Mandić-Mulec)
• Mikrobna ekologija (nosilec izr. prof. dr. David Stopar)
• Mikrobiologija tal (nosilec izr. prof. dr. David Stopar)
• Mikrobiologija voda (nosilka izr. prof. dr. Ines Mandić-Mulec)

 

Podiplomski študiji

Biološke in biotehniške znanosti

• Mikrobna ekologija (nosilec izr. prof. dr. David Stopar)
• Fiziologija mikroorganizmov (nosilci izr. prof. dr. Ines Mandić-Mulec; izr. prof. dr. David Stopar, izr. prof. dr. Sonja Smole-Možina)
• Mikrobiologija tal (nosilec izr. prof. dr. David Stopar)
• Komunikacije mikroorganizmov (nosilka izr. prof. dr. Ines Mandić-Mulec)
• Molekulska biologija (nosilki prof. dr. Darja Žgur Bertok, izr. prof. dr. Ines Mandić-Mulec)
• Mikrobi in dušik v sistemu tla – rastlina (doc. dr. Janez Hacin)

Biomedicina

• Biokemija, fiziologija in ekologija mikroorganizmov (nosilci prof. dr. Tom Turk, izr. prof. dr. Ines Mandić-Mulec, izr. prof. dr. David Stopar, izr. prof. dr. Kristina Sepčić, izr. prof. dr. Sonja Smole-Možina, izr. prof. dr. Nina Gunde-Cimerman)

Varstvo okolja

• Mikrobna ekologija (nosilec izr. prof. dr. David Stopar)

 

Zaposleni