Številka pogodbe:

V4-2011

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Tip projekta:

ARRS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Partner

Financiranje:

Trajanje:

01.11.2020 - 31.10.2022

Vrednost sofinancerja:

36.154,00 €

Vrednost projekta skupaj:

80.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Osojnik Črnivec Ilja Gasan

VSEBINSKI OPIS PROJEKTA

V projektu se bomo osredotočili na različne člene verige preskrbe s hrano (kot vir odpadne hrane) in na različne modele upravljanja (kot način ukrepanja, sledenja in povezovanja za preprečevanje, zmanjševanje količin viškov hrane in eventualno uporabo odpadne hrane). Rezultati projekta bodo na podlagi pregleda stanja v Sloveniji in EU ter na podlagi obstoječih aktivnosti, priporočil in dobrih praks namenjeni podpori za oblikovanje ukrepov v Sloveniji za preprečevanje in zmanjševanje viškov hrane ter uporabo odpadne hrane.

Projekt temelji na participativnem pristopu in načrtuje povezovanje tako s gospodarstvom kot končnimi potrošniki in drugimi deležniki (zakonodajni in nadzorne inštitucije, NVO, idr.) kjer bomo tesen stik z različnimi členi verige preskrbe s hrano zagotovili preko Gospodarske zbornice Slovenije, dodatnim povezovanja preko projektnih dogodkov za vzpostavljanje stik z zainteresiranimi partnerji in oblikovanja tematskih delovnih skupin.


FAZE PROJEKTA IN NJIHOVA REALIZACIJ

Delo v projektu je razdeljeno v šest delovnih sklopov:

 • DS0: Koordinacija in vodenje projekta
 • DS1: Izvor, vzroki in možnosti za odpadno hrano v Sloveniji
 • DS2: Ocenjevanje družbenih, okoljskih in finančnih vplivov odpadne hrane
 • DS3: Ukrepi za preprečevanje in zmanjšanje količin ter uporabe odpadne hrane
 • DS4: Spremljanje in sledljivost uporabe viškov hrane
 • DS5: Spreminjanje družbenih norm in družbena sprejemljivost odpadne hrane
 • DS6: Komuniciranje in diseminacija rezultatov, vključevanje v mednarodna omrežja sodelovanja

Projekt traja dve leti. V prvi fazi projekta želimo sprva pripraviti osnutek analize vzrokov in stanja (DS1, 0–6 mesec), ter nato pričeti s pripravo metodologije za ocenjevanje družbenih, okoljskih in finančnih vplivov (DS2, 6. mesec), pripravo ukrepov 3R, rešitev in metodologije spremljanja distribucije in podlag za spreminjanje navad (DS3-5, 8. mesec). Strokovni posvet, ki bo zagotovil neposredni stik z deležniki in njihovo stalno zastopanost v projektni vsebini preko delovne skupine bo prav tako organiziran v 8. mesecu. Delovna skupina se bo sestala 9., 12. in 18. mesec in prispevala k izboljšavi nalog DS1-5. Analizo vzrokov nastajanja odpadne hrane bomo zaključili v DS1 v 12. mesecu, na podlagi te analize pa bomo nato sooblikovali scenarije in ustrezne poti za učinkovito preprečevanje, zmanjševanje in uporabo odpadne hrane v Sloveniji (DS2, 12. in 18. mesec, DS3 - 18. mesec, DS4 in DS5 - 24. mesec).

REZULTATI
   1. Poročila
   - CRP_V4_2011_R1_1_Preliminarna_analiza_vzrokov -dopolnjena verzija_28.10.2021
   - CRP_V4_2011_R1_2_R4_1_Analiza_vzrokov    

Za končno poročilo projekta nam pišite na .

STROKOVNI POSVET »Spoznajmo vzroke in zavrzimo manj hrane«

 • Program posveta
 • Prezentacije uvodnega dela
 • Posnetek uvodnega dela
 • Zapisnik delavnic

ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA Hrana ni odpadek

 • Program posveta
 • Prezentacije
 • Razstava
 • Posnetek s tržnice idej

SICRIS povezava