Sreda, 8. september 2021, ob 14.00, zagovor magistrskega dela v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Darinka Fidler
Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanosti o živalih): Vpliv vremenskih razmer v času presušitve krav molznic na kakovost mleziva in zdravstveno stanje telet

Člani komisije: izr. prof. dr. Andreja Čanžek Majhenič, predsednica; izr. prof. dr. Marija Klopčič, mentorica; prof. dr. Martina Klinkon Ogrinec, somentorica; doc. dr. Silvester Žgur, recenzent