Petek, 10. september 2021, ob 13.00, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidat: Matevž Malovrh
Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Proizvodni sistemi pri reji mlečnih pasem koz

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; doc. dr. Mojca Simčič, mentorica; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka