Petek, 2. septembra 2022, ob 8.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Valerija Tišler

Naslov diplomskega projekta (1. stopnja, UNI): Analiza stanja prodaje mleka preko mlekomatov v Sloveniji

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; doc. dr. Primož Treven, mentor; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka