Udeleženci

Na okrogli mizi z naslovom »Povezovanje – ključ za stabilno prehransko verigo od kmeta do potrošnika« so poleg izr. prof. dr. Aleša Kuharja sodelovali še ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič, predsednik upravnega odbora GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij mag. Janez Rebec, vodja delovne skupine Trgovinske zbornice Slovenije za kodeks dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi Uroš Lozej. Strinjali so se, da je potrebno okrepiti ozaveščanje potrošnikov oziroma da se bodo slovenski potrošniki kljub nekoliko višji ceni pogosteje odločali za živila slovenskega izvora.

Aleš

Izr. prof. dr. Aleš Kuhar je pojasnil: »Vsa posredovanja države morajo temeljiti na natančni transparentni analizi stanja. Tega je bilo v preteklosti premalo. Ukrepi morajo biti usmerjeni v pričakovane učinke, ne zgolj v samo intervencijo oziroma v njihov redistribucijski učinek