Ponedeljek, 19. septembra 2022, ob 8.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Nika Samsa

Naslov diplomskega projekta (1. stopnja, UNI): Vitamini v prehrani psov

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent