Ponedeljek, 19. septembra 2022, ob 8.45 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidat: Martin Pevec

Naslov diplomskega projekta (1. stopnja, VSŠ): Vpliv prehrane in vročinskega stresa na prirejo pitovnih piščancev

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Vida Rezar, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent